AVBS`          STICHTING ACTIVITEITEN VOOR

                    BLINDEN EN SLECHTZIENDEN
 

                         IN DEN HAAG E.O.

 

 

JAARVERSLAG 2018

AVBS`STICHTING AKTIVITEITEN VOOR BLINDEN
EN SLECHTZIENDEN IN DEN HAAG E.O.

Secretariaat: Mevr. B.E.G. Rulkens, Gv. Jul. v. Stolberglaan 87,
2263 AJ Leidschendam, Tel. 070-380 89 25
ING: 1 98 99 62 t.n.v. Stichting A.V.B.S. te Den Haag
K.v.K. nr. : 41152292
Website: www.stavbs.nl

Jaarverslag
Hieronder treft u het jaarverslag van de Stichting A.V.B.S. van het jaar 2018.

ALGEMEEN
Wederom is  het Bestuur van de Stichting AVBS tevreden over het afgelopen kalenderjaar.   Alle aktiviteiten konden worden uitgevoerd, vooral dankzij de subsidie van de gemeente Den Haag.
Het wordt moeilijker nieuwe contribuanten/deelnemers te verwelkomen, hoewel het aantal deelnemers redelijk constant is gebleven. Zoals ieder jaar zijn ons ook mensen ontvallen, die wij ons - vaak door hun langdurige deelname aan onze activiteiten zullen blijven herinneren.   Met berichtgeving naar buiten - o.a. met onze flyer  en mond-op-mond-reclame  hopen wij in 2019 toch ons aantal contribuanten weer te vergroten en hun een goed jaarprogramma aan te bieden.

AKTIVITEITEN
Nieuwjaarsreceptie

Op 14 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats, zoals altijd in het Wijkcentrum Vruchtenbuurt dat ons al jaren zijn warme gastvrijheid biedt. Door de voorzitter, de heer Van Asten, werden de activiteiten in 2017 gememoreerd en de activiteiten voor 2018 globaal aangekondigd. Zoals gebruikelijk werden  enkele minuten stilte in acht genomen voor de ons ontvallen A.V.B.S’ ers, die gedurende zovele jaren aan onze activiteiten hebben deelgenomen. Met een hapje en een drankje werd de bijeenkomst besloten.

Contactdagen
Deze vonden plaats op 24 februari, 7 april  en  9 november in het Wijkcentrum Vruchtenbuurt  en op 22 december in het Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar.
Op 24 februari organiseerden wij onze traditionele  quiz, waarin o.a. de kennis van actualiteiten, de geschiedenis van de AVBS, algemene kennis, kennis van muziek  en de Nederlandse taal werd getest. De hoogste scores werden met een prijs gewaardeerd. Op 7 april werden wij voorgelicht over de zgn. Orcam my eye, een bril met een camera die aanwijst en wat aangewezen wordt uitspreekt. Hiervan is een demonstratie gegeven. De voorlichting werd zeer gewaardeerd. Op 10  november werd zoals gebruikelijk bingo gespeeld.

De afsluiting van het jaar vond plaats op 22 december in hotel Den Haag Wassenaar waar werd genoten van een heerlijke lunch en diner. In de middag konden wij luisteren naar het Bloemenkoor onder leiding van Sarah Mareels, dat ons met het repertoire uitnodigde tot meezingen. De middag was bijzonder geslaagd.  

Dagtochten
Op 12 mei maakten wij een vaartocht door het Westland. Vanaf ’s-Gravenzande bracht het schip De nieuwe Gantel ons o.a. langs Naaldwijk, Honselersdijk en Monster. Het schip was zeer toegankelijk voor onze mensen met speciale plaatsen voor rolstoelbezitters en een liftje om aan boord te komen. De middag werd besloten met een maaltijd. Op 6 oktober bezochten wij de aardewerkfabriek De Porceleyne Fles in Delft. Met een inleiding over de lange geschiedenis van de fabriek en een rondleiding door het museum, de fabriek en de showroom konden we terugzien op een geslaagde middagtocht die wederom werd besloten met een maaltijd.                                                   

Meerdaagse tocht
Op 14, 15 en 16 juni  vond  onze jaarlijkse meerdaagse tocht plaats, ditmaal met bestemming Amersfoort, in hotel Amersfoort. 
Onderweg werd het spoorwegmuseum in Utrecht bezocht voor bezichtiging en lunch.  Op 15 juni maakten we een rondrit door Amersfoort met  de toeristentrein en gebruikten we de lunch in restaurant De Beren. De middag werd doorgebracht in de dierentuin. De beide avonden waren ter vrije besteding. Op 16 juni werd de ijsboerderij Middelbroeck in Meerkerk bezocht waar we werden voorgelicht over het ijs maken en daarvan werd een demonstratie  gegeven. Ook de lunch werd daar gebruikt. Vervolgens brachten we na een rondvaart bij Alphen aan de Rijn een bezoek aan het vogelpark Avifauna.  Ook het slotdiner vond daar plaats. 
 
Op 17 september bood  de Stichting Haagsche Schouw een dagtocht aan naar de struisvogelboerderij in Hulten. De voorlichting, vooral over het tempo van de vogels en het vasthouden van de eieren was interessant. De reis naar huis werd onderweg besloten met een maaltijd in restaurant De Ruif in Wagenberg.    

Jaarvergadering
Op 11 maart vond de jaarvergadering plaats. Het jaarverslag over 2017 werd goedgekeurd evenals het financiële jaarverslag. Jenny van den Brink werd herbenoemd in haar functie van penningmeester en Ruurd van den Berg in zijn functie van algemeen lid, beiden voor een periode van drie jaar. Verder werden de activiteiten voor 2018 aangekondigd en werd de vergadering besloten met een Indische maaltijd.

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Jan van Asten – voorzitter, Loukie Nak-Recourt – secretaris, Jenny van den Brink – penningmeester, Bep Rulkens – algemeen lid en Ruurd van den Berg – algemeen lid. .
Het bestuur kwam 6 maal bijeen en het dagelijks bestuur 12 maal. Het bestuur kan zoals altijd rekenen op vrijwilligers, vooral op de contactdagen.
Financiële steun blijft noodzakelijk. Wij danken wederom onze donateurs en de Gemeente Den Haag voor donaties en subsidie.
Door de Stichting Haagsche Schouw is weer de bovengenoemde meerdaagse tocht mogelijk gemaakt. Tenslotte danken wij het Bestuur van het Wijkcentrum Vruchtenbuurt voor de gastvrijheid tijdens de contactdagen.
Wij hopen ook in 2019 weer een ontspannend en educatief programma aan onze mensen met een visuele beperking aan te bieden en uit te voeren.

Januari 2019
Het bestuur